NAJNOVIJE

Tržišta kapitala u službi oporavka Evrope

Evropska komisija je 24. jula 2020. donijela Paket  oporavka za tržišta kapitala koji je dio njene opšte strategije oporavka nakon krize prouzrokovane  COVID-19. Komisija je 28. aprila 2020. godine, predložila Paket mjera o bankarstvu kako [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura