NAJNOVIJE

Nagrada Horizon Impact

  Evropska komisija po prvi je put pokrenula nagradu Horizon Impact namijenjenu projektima koje finansira EU i ciji su rezultati postigli vrijedan društveni uticaj u Evropi i van nje. Horizon Impact prepoznaje i nagraduje najuticajnije [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura