Home2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Poslanici Evropskog parlamenta pozvali  Savjet  EU  na postizanje dogovora o višegodišnjem finansijskom okviru EU-a prije evropskih izbora u 2019. Ovakav stav zastupa i Evropska komisija, koja je višegodišnji finansijski okvir i predložila. U suprotnom, Komisija [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura