NAJNOVIJE

Indeks digitalne ekonomije  i društva (DESI) za 2020. 

Evropska komisija je nedavno objavila rezultate Indeksa digitalne ekonomije  i društva (DESI) za 2020.godinu,  pomoću kojeg se prate ukupni digitalni rezultati Evrope i napredak država članica Evropske unije u digitalnoj konkurentnosti. Ovogodišnji DESI pokazuje da [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura