NAJNOVIJE

Savjet EU usvojio zakljucke o Ekonomiji dobrobiti

Savjet Evropske unije  je 24. oktobra 2019. usvojio zakljucke o ekonomiji dobrobiti u kojima je države clanice i Komisiju pozvao da perspektivu ekonomije dobrobiti ukljuce horizontalno u nacionalne politike i politike Unije i da ljude [...]

Jesenja ekonomska prognoza 2019.

      Evropska komisija je 7. novembra 2019.godine, objavila Jesenju ekonomsku prognozu 2019. Evropska ekonomija je u sedmoj uzastopnoj godini rasta, a nastavak rasta predviđa se i 2020. i 2021. Tržišta rada i dalje [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura