Home 2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Objavljena analiza budućih trendova u ponudi i potražnji vještina (2018.)

Evropski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) objavio je Analizu predviđenih potrebnih vještina za 2018. godinu u kojoj se navode budući trendovi u potrebnim vještinama na tržištu rada širom Evrope za period do 2030. godine. [...]

U sljedećem dugoročnom budžetu  EU-a za period  2021. – 2027. Evropska komisija predlažila povećanje  budžeta  za vanjsko djelovanje na 123 milijarde eura. Ključni elementi predloga novog budžeta za vanjsko djelovanje: više sredstava: sredstva će se [...]

Bespilotne letjelice: Evropska unija  uvodi pravila za sigurniji vazdušni  promet

Poslanici Evropskog parlamenta su 12. juna  glasali za nova pravila o sigurnosti vazdušnog  prometa koja omogućavaju bespilotnim letjelicama svih veličina da sigurno lete u EU-u te osiguravaju jasna i usklađena pravila u svim državama članicama. [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura