NAJNOVIJE

Ravnoteža privatnog i poslovnog života

  Ravnoteža privatnog i poslovnog života: nova ažurirana pravila za zaposlene roditelje i staratelje 1. avgusta 2019. stupila je na snagu Direktiva o ravnoteži izmedu privatnog i poslovnog života kojom se predvidjaju nova prava za [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura