Home 2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

EGSO nagrada za razvoj civilnog društva 2018. – Identiteti, evropske vrijednosti i kulturna baština u Evropi

U kontekstu Evropske godine kulturne baštine 2018., Evropski ekonomski  i socijalni odbor najavio je konkurs za nagradu za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu na temu: Identiteti, evropske vrijednosti i kulturna baština u Evropi. Prijavu [...]

Od 1. jula 2018.  nova pravila Evropske unije  za bolju zaštitu 120 miliona putnika na odmoru

,,Rezervisati putovanje na internetu je jednostavno, no u slučaju neprilika želite biti sigurni da ste u potpunosti zaštićeni. Nova pravila o putovanjima u paket-aranžmanima sada su prilagođena digitalnom dobu i novim načinima rezervisanja odmora. Putnici [...]

Austrija je 1. jula 2018. preuzela rotirajuće predsjedništvo Savjeta  za idućih šest mjeseci. Više informacija o austrijskom predsedavanju je dostupno na sledećem linku.  

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura