Home 2018-01-11T16:38:53+00:00

NOVOSTI

„Evropska nagrada za promovisanje preduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018),

„Evropska nagrada za promovisanje preduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018), je priznanje kojim Evropska komisija svake godine nagrađuje projekte-inicijative koje s ciljem podsticanja preduzetništva i razvoja male privrede, sprovode javna tijela samostalno [...]

Dugoročni budžet EU-a nakon 2020.: Evropska komisija predstavila opcije i njihove  finansijske posljedice za nov i moderan dugoročni budžet EU-a

Evropska komisija je juče, 14. februara 2018. godine, uoči neformalnog sastanka čelnika koji će se održati 23. februara,  predstavila različite opcije - i njihove finansijske posljedice - za nov i moderan dugoročni budžet EU-a, kojim [...]

Evropska komisija donijela Višegodišnji program rada za Program LIFE za period  2018.–2020.

Implementacionom odlukom Komisije (EU) 2018/210, od 12. februara 2018. donijet je  Višegodišnji programa rada za program LIFE za period  2018.–2020. Maksimalni doprinos Višegodišnjem programu rada LIFE za 2018-2020. godinu iznosi 1 657 063 000 eura [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura