Home2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Evropska komisija predlaže ukidanje pomjeranja sata

„Svi mi izjavljujemo, uglavnom u političkim govorima, kako moramo biti odlučniji u velikim, a suzdržaniji u malim pitanjima. Evropljani nam, međutim, neće aplaudirati i ako i dalje zbog evropskih propisa budu morali pomjerati sat dvaput [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura