Home 2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Evropska komisija , 12. jula 2018.  objavila Godišnji izvještaj  o praćenju primjene prava EU-a 2017.

U Godišnjem izvještaju za 2017. vidljivo je blago (za 5,91 %) smanjenje broja otvorenih predmeta zbog povrede prava u odnosu na prethodnu godinu. Kad je riječ o povredi zbog kašnjenja u prenošenju, Belgija, Kipar i [...]

EGSO nagrada za razvoj civilnog društva 2018. – Identiteti, evropske vrijednosti i kulturna baština u Evropi

U kontekstu Evropske godine kulturne baštine 2018., Evropski ekonomski  i socijalni odbor najavio je konkurs za nagradu za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu na temu: Identiteti, evropske vrijednosti i kulturna baština u Evropi. Prijavu [...]

Od 1. jula 2018.  nova pravila Evropske unije  za bolju zaštitu 120 miliona putnika na odmoru

,,Rezervisati putovanje na internetu je jednostavno, no u slučaju neprilika želite biti sigurni da ste u potpunosti zaštićeni. Nova pravila o putovanjima u paket-aranžmanima sada su prilagođena digitalnom dobu i novim načinima rezervisanja odmora. Putnici [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura