Home 2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Objavljeni rezultati indeksa digtalne ekonomije i društva (DESI) za 2018.

Evropska komisija objavila je  rezultate indeksa digitalne ekonomije i društva (DESI) za 2018. alata kojim se mjere rezultati država članica u području povezivosti, digitalnih vještina, internetske aktivnosti, digitalizacije preduzeća i digitalnih javnih usluga. Iz tog [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru Višegodišnjeg programa rada za finansijsku pomoć u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za period 2014. – 2020. (Sprovedbena odluka Komisije C(2018) 2226 od 19. [...]

Energetski efikasne zgrade: Savjet EU donio revidiranu direktivu

Savjet je donio revidiranu direktivu o energetskim svojstvima zgrada te tako dovršio završnu fazu zakonodavnog postupka. Revizijom direktive o energetskim svojstvima zgrada mijenja se Direktiva 2010/31/EU i dopunjuju mjere u okviru direktive o energetskoj efikasnosti [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura