Home2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Nova Strategija bioekonomije za održivu Evropu

Nova strategija bioekonomije dio je napora Komisije za jačanje radnih mjesta, rastom i ulaganjima u EU. Cilj Strategije je unaprijediti i povećati održivo korišćenje obnovljivih izvora. U svijetu konačnih bioloških resursa i ekosistema potrebni su [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura