NAJNOVIJE

Oktobarski paket odluka  o povredama propisa EU

  Evropska komisija je 10. oktobra 2019. godine, objavila, u svom mjesečnom paketu, odluke o povredama propisa EU koje pokreće Evropska komisija i sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura