Home 2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope- CEF-Energy-2018-1

Evropska komisija objavila  Poziv za podnošenje predloga u okviru višegodišnjeg programa rada za dodjelu finansijske podrške u oblasti  transevropske energetske infrastrukture u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period od 2014. do 2020. (Implementaciona odluka [...]

Otvorena četiri  poziva u okviru Programa   PROGRESS

 U okviru Programa EU PROGRESS otvorena su četiri poziva za finansiranje projekata  Poziv na dostavu projektnih predloga: Mjere informisanja i dodatnog osposobljavanja radničkih organizacija Cilj: donošenje mjera i inicijativa za jačanje kapaciteta radničkih organizacija da [...]

U četvrtak, 15. marta , poslanici Evropskog parlamenta glasali za uspostavljanje  zajedničke konsolidovane  osnovice poreza na dobit (CCCTB od eng. common consolidated corporate tax base) u EU-u. Dva su predloga u pitanju koja će otežati [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura