Home2018-03-12T03:07:01+00:00

NOVOSTI

Predstavljen prototip Kataloga evropskih filmova

Mariya Gabriel, komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo, na Međunarodnom sajmu klasičnih filmova u Lyonu, 18. oktobra 2018. predstavila  prototip Kataloga evropskih filmova. Katalog je jedna od važnih aktivnosti iz strategije Digital4 Culture i važan [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura