NAJNOVIJE

Izmijenjen program rada Erasmus+ za 2019.

Evropska komisija donijela revidirani Program rada za Erasmus+ za 2019. godinu kojim se, uz već planirane tri  milijarde eura, budžet  programa za ovu godinu povećava za dodatnih 251 milion eura. Revidirani program rada za 2019. [...]

Naše usluge

1. SAGLEDAVANJE

raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava EU

2. RAZRADA

projektne ideje i priprema projekta

3. EDUKACIJA

informativni seminari , stručni seminari na odrđene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata

4. PREZENTACIJA

fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020

5. IZRADA

priprema i izrada opštih i pojedinačih akata i internih procedura