Savjet Evropske unije , 12. aprila 2018. donio  Odluku (2018/580) , kojom su imenovani za članove odbora osnovanog u skladu s članom 11. stavom 11.3. Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke:

  •  Mário CENTENO, ministar finansija Portugalije,
  • Peter KAUIMÍR, ministar finansija Slovačke,
  • Edward SCICLUNA, ministar finansija Malte.