Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru Višegodišnjeg programa rada za finansijsku pomoć u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za period 2014. – 2020.

(Sprovedbena odluka Komisije C(2018) 2226 od 19. aprila 2018. o izmjeni Sprovedbene odluke C(2014) 1921) (2018/C 170/05)

Glavna uprava za mobilnost i promet Evropske komisije objavila je  poziv za podnošenje predloga (CEF – Promet – 2018. (opšta omotnica) s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte u skladu s prioritetima i ciljevima definisanim u Višegodišnjem programu rada za financijsku podršku u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF).

Okvirni budžet za poziv iznosi 450 miliona EUR.

Rok za podnošenje predloga je 24. oktobar 2018. do 17:00 sati (prema briselskom vremenu).

Cjelovit tekst poziva za podnošenje predloga dostupan je na adresi.