Evropska komisija za sljedeći dugoročni budžet Unije 2021. – 2027.  predlažila uspostavljanje programa EUInvest, čime  bi se finansiranje iz budžeta Unije u obliku kredita i garancija objedinilo.

Predlaže se da se u okviru programa InvestEU povežu velik broj trenutno dostupnih finansijskih programa i proširi primjena uspješnog modela Plana ulaganja za Evropu.

Novi program sastoja će se od fonda InvestEU, savjetodavnog centra InvestEU i portala InvestEU.

  1. Fond InvestEU

Nadovezujući se na uspješan Junckerov plan, fond InvestEU nastavit će mobilizovati  javna i privatna ulaganja u Uniji kako bi se riješio problem i dalje znatnog nedostatka ulaganja u Europi. Novim fondom će se posebno:

  • omogućiti ostvarivanje boljih rezultata s manje sredstava: Komisija predlaže da se za fond InvestEU izdvoji 15,2 milijarde EUR, čime će se omoguciti da se iz budžeta Unije osigura garancija u iznosu od 38 milijardi EUR, kojim ce se pružiti podrška strateški važnim projektima u cijeloj Uniji. Komisija očekuje da ce InvestEU podstaknuti dodatna ulaganja u vrijednosti većoj od 650 milijardi EUR u cijeloj Uniji u sedmogodišnjem razdoblju tako što će privući privatna i javna ulaganja.
  • stvoriti raznovrstan i fleksibilan portfelj: Fond InvestEU podupire četiri područja politika, a to su održiva infrastruktura, istraživanje, inovacije i digitalizacija, mala i srednja poduzeća te socijalna ulaganja i vještine. Program InvestEU bit ce istovremeno i fleksibilan jer će moci reagovati na tržišne promjene i prioritete politika koji se s vremenom mijenjaju.
  • racionalizacija i pojednostavnjenje: Program InvestEU imat ce jedinstvenu, dosljednu upravljacku strukturu i zahtjeve za izvještavanje , cime ce se izbjeci preklapanja. Jedinstvenim ce se fondom objediniti brojni finansijski instrumenti na razini Unije i pripadajuca primjenjiva pravila, što znaci da ce se staviti snažniji naglasak na podrucja i ciljeve politika. InvestEU bit ce snažno povezan s prioritetima politika EU-a, bilo da je rijec o pomoci u ostvarivanju klimatskih ciljeva iz Pariškog sporazuma ili o poštovanju obveza iz Europskog stupa socijalnih prava.
  • iskoristiti stručno znanje partnera u finansiranju na lokalnom i nacionalnom nivou te na nivou Unije: S obzirom na svoju ulogu javne banke Unije, sposobnost djelovanja u svim državama clanicama i iskustvo u upravljanju EFSU-om, Grupa Evropske investicijske banke (EIB) i dalje ce biti Komisijin glavni finansijski partner u sprovodenju programa InvestEU. Osim toga, nacionalne i regionalne razvojne banke i druge institucije u državama clanicama koje mogu ponuditi odredeno strucno znanje i iskustvo mogu postati finansijski partneri uz određene uslove.
  • pomoći državama članicama u djelotvornijem korištenju sredstava Unije: Države članice moći će dio dodijeljenih sredstava iz fondova kohezione politike prenijeti u budžetsku garanciju za InvestEU. Na sredstva prenesena u fond primjenjivat će se garancije  Unije i prednosti njegova visokog kreditnog rejtinga, čime ce se dodatno podstaknuti nacionalna i regionalna ulaganja. Ako države članice tako odluče, sredstva će biti namijenjena za pojedine države članice. Kako bi se olakšala nesmetana sprovođenje fonda InvestEU, Komisija radi i na dodatnoj racionalizaciji nadzora državnih podrški u pogledu sredstava država članica prenesenih u InvestEU.
  1. Savjetodavni centar InvestEU

Na osnovu modela Evropskog savjetodavnog centra za ulaganja iz Plana ulaganja, savjetodavni centar InvestEU bi ce jedinstvena kontaktna tacka za pomoc u izradi projekata koja ce objediniti 13 razlicitih savjetodavnih službi koje su trenutno dostupne. Pružat ce tehnicku podršku i pomoc u pripremi, izradi, strukturiranju i sprovodenju projekata, ukljucujuci izgradnju kapaciteta.

  1. Evropski portal projekata ulaganja

Evropski portal projekata ulaganja iz Plana ulaganja nastavlja s radom i u okviru programa InvestEU i osigurava vidljivost projekata ulaganja u cijeloj Uniji. Portal povezuje ulagače i promotore projekata putem lako dostupne baze podataka prilagođene korisnicima, što projektima daje veću vidljivost i ulagačima omogućuje da pronađu mogućnosti ulaganja u sektoru ili na lokaciji za koju su zainteresirani.

Strukturne reforme i dalje su ključne

Samim finansijskim sredstvima EU-a neće se riješiti problem niskih  nivoa  finansiranja u Evropi. Države članice trebale bi koristiti sve oblike podrške koja im se nudi kako bi uklonile nacionalne prepreke ulaganjima i poboljšale svoje poslovno okruženje, posebno sprovođenjem preporuka po državama članicama u okviru evropskog semestra. Komisija je  31. maja  predložila  uspostavljanje  Programa podrške reformama kojim će se pružiti podrška  za sprovođenje  prioritetnih reformi u svim državama članicama, s ukupnim budžetom od 25 milijardi EUR. Taj novi program sadrži finansijsku pomoć reformama kao i tehničku pomoć i stručno znanje.

U Dokumentu Evropske komisije  za razmatranje o budućnosti financija EU-a od 28. juna 2017. naglašava se potreba da se „postigne više s manje” i poveća učinak budžeta Unije u vrijeme budžetskih  ograničenja.

U nezavisnoj ocjeni EFSU-a objavljenoj u junu 2018. zaključuje se da je garancija  EU-a efikasan način da se poveća opseg rizičnijih operacija EIB-a te se njime koristi manje budžetskih sredstava nego u slučaju finansijskih instrumenata. Osim toga, naglašava se potreba da se nastavi poboljšavati pristup finansiranju za inovacije te da se pojačaju sinergije s drugim programima finansiranja Unije.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images