Evropska komisija je 7. juna 2018.  odlučila  da pošalje  Slovačkoj dodatnu službenu opomenu zbog direktnog  dodjeljivanja ugovora za softverske usluge. Ugovor je direktno  dodijeljen istom operateru koji već ugovaraču pruža softverske usluge.

Slovačka  tijela tvrdila  su da je novi ugovor  nastavak ranijeg ugovora te da je direktno dodjeljivanje opravdano zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. Komisija smatra da izuzeće od uobičajenog transparentnog i konkurentnog postupka nabavke može biti opravdano samo u izuzetnim okolnostima.

U ovom kontekstu Slovačka nije dokazala da su isključiva prava, čiji je nosilac trenutni  pružalac usluga, bila ključna za novi ugovor i da je zbog njih izuzetno bilo potrebno direktno  dodijeliti ugovor.

Komisija stoga smatra da je Slovačka prekršila pravila EU-a o javnoj nabavci (Direktiva 2004/18/EZ). Ako Slovačka u sljedeća dva mjeseca ne preduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje o toj temi.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images