Interreg Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje 2014.-2020. (ADRION) objavio poziv za izbor eksperata za evaluaciju projektnih predloga koji su podneseni u okviru Drugog poziva za dostavu predloga projekata.

Rok za podnošenje prijava je 28. septembar 2018. godine.

Više informacija  možete vidjeti ovdje.