Evropska komisija i Svjetska banka objavile  izvještaj   „Poslovanje u Evropskoj uniji” u kojem se razmatra šta preduzetnicima olakšava ili otežava osnivanje i proširivanje preduzeća u 25 gradova u Hrvatskoj, Češkoj,  Portugaliji i Slovačkoj.

Doing Business mjeri aspekte propisa koji preduzetnicima pomažu ili otežavaju pokretanje, vođenje ili širenje poslovanja te pruža preporuke i dobre prakse za poboljšanje poslovnog okruženja.

Doing Business u Evropskoj Uniji 2018.: Češka, Hrvatska, Portugalija i Slovačka obuhvata samo pet  Doing Business indikatora : pokretanje poslovanja, izdavanje  dozvola za gradnju, dobijanje električne energije, uknjižba prava vlasništva i rješavanje trgovinskih sporova.

Pokretanje poslovanja

U okviru ovog indikatora  evidentiraju se  postupci, vrijeme, trošak i minimalni uplaćeni osnovni  kapital koji su malom ili srednjem domaćem društvu s ograničenom odgovornošću potrebni za formalno započinjanje poslovanja; uključuje dimenziju polova kako bi se u obzir uzele sve diskriminirajuće prakse s obzirom na pol.

Izdavanje  dozvola za gradnju

U okviru ovog indikatora  evidentiraju se  postupci, vrijeme i trošak koji su malom ili srednjem domaćem preduzeću potrebni za dobijanje odobrenja za izgradnju komercijalnog skladišta i njegovo priključenje na vodovod i kanalizaciju; ocjenjuje mehanizme kontrole kvaliteta i sigurnosti u sistemu izdavanja dozvola za gradnju.

Dobijanje električne energije

U okviru ovog indikatora  evidentiraju se postupci, vrijeme i trošak koji su preduzeću potrebni za dobivanje stalnog komercijalnog priključka na električnu mrežu za standardizirano skladište; ocjenjuje pouzdanost snabdijevanja električnom energijom i transparentnost tarifa.

Uknjižba prava vlasništva

U okviru ovog indikatora  evidentiraju se postupci , vrijeme i trošak koji su potrebni za prenos prava vlasništva s jednog domaćeg preduzeća na drugo tako da kupac imovinu može koristiti za proširenje svog poslovanja, kao instrument osiguranja ili je, ako je potrebno, prodati; ocjenjuje kvalitet sistema  upravljanja zemljištem; uključuje dimenziju polova kako bi se u obzir uzele sve diskriminirajuće prakse s obzirom na pol.

Rješavanje trgovinskih sporova

U okviru ovog indikatora evidentiraju se postupci, vrijeme i trošak rješavanja trgovinskog spora na lokalnom prvostepenom  sudu koji razmatra argumente radi donošenja odluke o meritumu predmeta te imenuje vještake radi davanja mišljenja o kvalitetu sporne robe; ocjenjuje postojanje dobre prakse u sistemu sudova.

Dokument je dostupan na

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Special-Reports/DB18-EU2-Report-Croatian.pdf

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images