Evropski parlament i Savjet  Evropske unije 13. februara 2019.  postigli  privremeni dogovor o prvom programu Digitalna Evropa za period 2021.- 2027., dijelu dugoročnog budžeta  EU-a koji je predstavila Evropska komisija.

Programom,  koji je predložen u junu 2018., obuhvaćena su ulaganja  u pet ključnih digitalnih sektora:

  • računarstvo visokih performansi,
  • veštačk inteligencija,
  • sajber bezbjednost i povjerenje,
  • napredne digitalne vještine i
  • obezbjeđivanje najšire upotrebe i primjene digitalnih tehnologija u svim sektorima privrede i društva kako bi se ojačalo industrijsko  tehnološko vođstvo Evrope.

Andrus Ansip, potpredsjednik nadležan za jedinstveno digitalno tržište, pozdravio je dogovor: „Programom Digitalna Evropa ulagaće se u izgradnju digitalnih kapaciteta i infrastrukture velikih razmjera u EU-u, čime će se evropskim građanima, preduzećima i regijama olakšati uspješno poslovanje u današnjem hiperpovezanom svijetu i Evropi zajamčiti očuvanje globalne konkurentnosti. Sada kada je dogovor postignut, važno je brzo nastaviti s pregovorima o sljedećem višegodišnjem finansijskom okviru kako bismo s programom započeli na vrijeme i s namjenskim budžetom.“

„Ovaj prvi panevropski digitalni program velik je korak za jačanje vodećeg položaja Evrope u digitalnom dobu na svjetskom nivou.  Ulagaćemo u ključne strateške digitalne kapacitete, a u središtu su programa i dalje evropski građani, kao i u svim našim digitalnim inicijativama. Program Digitalna Evropa imaće ključnu ulogu u uspješnoj digitalnoj transformaciji našeg privrede  i društva, izjavila je Marija Gabriel, komesarka za digitalnu ekonomiju  i društvo.

Program je fokusiran  na oblasti u kojima nijedna država članica ne može garantovati uspjeh ako djeluje samostalno te u kojima je izgledno da će javno ulaganje imati najveći učinak.

Komisija je predložila i finansiranje nove digitalne infrastrukture u EU-u periodu od 2021. do 2027. putem obnovljenog Instrumenta za povezivanje Evrope.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_hr.pdf

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images