e-Računi: Od 18. aprila 2019. javna tijela uključena u javne nabavke u EU moraju se pridržavati evropskih  standarda za elektronske račune i podržavati prijem i obradu elektronskih računa.

Standardi o elektronskom izdavanju računa baziraju  se na Direktivi o elektronskom izdavanju računa u javnim nabavama i dio je Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Standardi će se u početku primjenjivati na javnu upravu na nacionalnom nivou  , dok će regionalna i lokalna tijela imati dodatnih godinu dana za njeno uvođenje.

Integrani teskt saopštenja  ovdje.

 

Izvor: Evropska  komisija

Slika: Google Images