Evropska komisija je predstavila ažuriranu Industrijsku strategiju EU  kako bi osigurala da se pri razvoju evropske industrije vodi računa o novim okolnostima koje su proizišle iz krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 i pomogla u transformaciji na održiviju, otporniju, digitalnu i konkurentnu ekonomiju .

U ažuriranoj Strategiji potvrđuju se prioriteti navedeni u Komunikaciji iz maja 2020., koja je objavljena dan prije nego što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju COVID-a 19, te se u svjetlu novih spoznaja koje su proizišle iz te krize nastoji pospješiti oporavak i  predlažu nove mjere za jačanje otpornosti jedinstvenog tržišta, posebno u kriznim vremenima, objavila je Komisija.

Naglasak je na boljem razumijevanju zavisnosti od ključnih strateških područja i stavljanju na raspolaganje novih alata za njihovo izbjegavanje, kao i na novim mjerama za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije.

Uz to, ona je i odgovor na pozive da se identifikuju i prate glavni indikatori konkurentnosti ekonomije EU u cjelini:

  • integracija jedinstvenog tržišta,
  • rast produktivnosti,
  • međunarodna konkurentnost,
  • javna i privatna ulaganja kao i
  • ulaganja u istraživanja i razvoj.

Mala i srednja preduzeća su u središtu ažurirane Strategije, uz prilagođenu finansijsku podršku i mjere za omogućavanje da mala, srednja i novoosnovana preduzeća iskoriste tu dvostruku tranziciju.

U ažuriranoj Industrijskoj strategiji naglasak je na sljedećim oblastima :

  • jačanje otpornosti jedinstvenog tržišta
  • rješavanje problema strateške zavisnosti EU  
  • ubrzavanje dvostruke tranzicije.

Više o temi ovdje https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_1884

 

Izvor: ec.europa.eu