Evropska komisija  je  18. decembra 2018. pozdravila  politički dogovor koji su postigli Evropski parlament i Savjeta EU  o bonitetnim mjerama za dalje rješavanje problema loših kredita u Evropi,  kao  važan korak u daljem smanjenju rizika u bankarskom sektoru EU-a i jačanju njegove otpornosti, kako je naglašeno u prošlonedjeljnim zaključcima sa sastanka na vrhu europodručja.

Ova je mjera dio skupa mjera za rješavanje problema loših kredita u Uniji, koji je Komisija predstavila u martu 2018. nadovezuje se na tekuće napore država članica, nadzornih tijela i kreditnih institucija u cilju kontinuiranog smanjenja broja loših kredita u Uniji, stoji u Saopšenju Evropske komisije

Naime, Komisija je 14. marta 2018. predložila paket mjera za rješavanje problema loših kredita u bankarskom sektoru EU-a. Taj se paket nadovezao na akcioni plan o smanjenju loših kredita, koji su evropski ministri finansija dogovorili u julu 2017. Osim ove  mjere, paket sadrži predloge za dalji razvoj sekundarnih tržišta za loše kredite i omogućavanje ubrzane vansudske naplate kredita osiguranih kolateralom te tehnički nacrt za osnivanje nacionalnih društava za upravljanje imovinom.

Više informacija  u saopštenju Komisije možete pogledati ovdje.

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images