Poslanici Evropskog parlamenta su 12. juna  glasali za nova pravila o sigurnosti vazdušnog  prometa koja omogućavaju bespilotnim letjelicama svih veličina da sigurno lete u EU-u te osiguravaju jasna i usklađena pravila u svim državama članicama.

Nova pravila odnose se na sve djelove drona (uključujući motor i daljinsko upravljanje) i garancija su da upravljači i proizvođači u cijelom EU-u poštuju sigurnost, privatnost, lične  podatke i životnu sredinu.

Zajednička pravila za bespilotne letjelice na području Unije trenutno vrijede samo za uređaje teže od 150 kilograma, a lakše bespilotne letjelice u EU-u podliježu različitim, fragmentiranim nacionalnim  sigurnosnim pravilima.

Dogovoreni tekst još mora potvrditi i Savjet . Uredba će nakon donošenja biti objavljena u Službenom listu EU-a. Stupit će na snagu dvadeset dana nakon objave.

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20180601STO04820/bespilotne-letjelice-eu-uvodi-pravila-za-sigurniji-zracni-promet

Izvor: http://www.europarl.europa.eu