Evropska komisija je 13. avgusta 2010. objavila  rezultate Godišnjeg pregleda opterećenosti za 2019. u kojem je predstavila šta Evropska unija čini da pojednostavi zakonodavstvo Evropske unije, smanji regulatorno opterećenje i izbjegne donošenje suvišnih propisa. Godišnji pregledi dio su Agende za bolju regulativu i Programa Evropske komisije za primjerenost i efikasnost propisa (REFIT) koji je pokrenut 2012.

U pregledu za 2019. predstavljene su inicijative za smanjivanje opterećenja u nizu oblasti kao i Završni izvještaj platforme REFIT. Ukupno je tokom 2019. prihvaćena 31 inicijativa s ciljem pojednostavnjivanja i smanjivanja opterećenja; završeno je 14 evaluacija i provjera primjerenosti, a u postupku je 79 inicijativa i najmanje 49 evaluacija.

Komisija će na osnovu dosadašnjih iskustava nastaviti da uklanja administrativna opterećenja. U maju 2020. osnovana je nova grupa na visokom nivou  pod nazivom „Platforma Fit for Future ” koja će joj u tome pomagati, a poseban naglasak biće na iskorišćavanju potencijala digitalizacije; nova platforma zamjenjuje platformu REFIT i oslanja se na dosadašnja iskustva. Obnovljen je portal „Iznesite svoje mišljenje” namijenjen javnim raspravama kako bi gradjani lakše iznosili svoja mišljenja o zakonodavnim predlozima Komisije.

Evropska komisija će, kako se dalje navodi, na jesen, iznijeti svoje predloge za dodatno pojednostavnjivanje propisa EU i poboljšavanje transparentnosti zakonodavnog postupka. Uvešće i pristup „jedan za jedan” – što znači da ako novi propis predstavlja dodatno opterećenje za gradjane i preduzeća, ukida se ekvivalentno postojeće opterećenje u toj oblasti.

Više informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_burden_survey_2019_4_digital.pdf

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu