Evropska komisija je nedavno  usvojila je Komunikaciju o boljoj regulativi u kojoj je, pored ostalog, ukazala da treba pojednostavnjivati zakonodavstvo i smanjivati opterećenje u njegovoj primjeni uz bolje korišćenje strateškog predviđanja, kao i  podržati održivost i digitalizaciju.

U tom cilju, Komisija je predložila sljedeće mjere:

  • uklanjanje prepreka i prekomjerne birokratije koje usporavaju ulaganja i izgradnju infrastrukture 21. vijeka, u saradnji s državama članicama, regijama i ključnim akterima;
  • pojednostavnjenje javnih savjetovanja uvođenjem jedinstvenog poziva na komentare na portalu „Iznesite svoje mišljenje” ;
  • uvođenje pristupa „jedan za jedan” kako bi se smanjilo opterećenje za građane i preduzeća obraćanjem veće pažnje na posljedice i troškove primjene zakonodavstva, prije svega, za mala i srednja preduzeća. Ovaj primcip osigurava da se sva nova opterećenja kompenziraju uklanjanjem odgovarajućih opterećenja u istoj oblasti politike;
  • integrisanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija kako bi se osiguralo da zakonodavni predlozi doprinose Programu održivog razvoja do 2030. ;
  • poboljšanje pristupa i snažnija podrška održivosti i digitalnoj transformaciji u okviru bolje regulative i
  • uključiti strateškog predviđanja u kreiranje politika kako bi se osiguralo da su orijentisane ka budućnosti, kao što je uzimanje u obzir novih vodećih trendova u ekološkoj, digitalnoj, geo-političkoj i društveno-ekonomskoj oblasti .

Neki od novih elemenata ove Komunikacije već su se počeli primjenjivati, kao što su  rad platforme Fit for Future, na kojoj se pružaju savjeti o tome kako učiniti zakonodavstno Evropske unije lakšim za primjenu i efikasnim i orijentisanim na budućnost. Ostali će se pokrenuti u narednim mjesecima., navodi se, pored ostalog, u saopštenju Komisije.

Slika: Google Images

Izvor: europa .eu