Na osnovu Smjernica koje je Evropski savjet usvojio 15. decembra, Evropska komisija je 20. decembra 2017. godine, Savjetu uputila preporuku za otvaranje rasprave o narednoj fazi propisnog povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

Nacrtom pregovaračkih smjernica koje dopunjuju pregovaračke smjernice iz maja 2017, definisani su dodatni detalji o eventualnim prelaznim aranžmanima, konkretno:

  • Nema mogućnosti selektivnog pristupa. Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja da bude dio carinske unije i jedinstvenog tržišta, što uključuje sve četiri slobode.
  • Pravne tekovina Unije bi trebalo da se i dalje primjenjuju u cjelosti na Ujedinjeno Kraljevstvo i u njemu kao državi članici; sve izmjene pravnih tekovina u tom periodu bi trebalo da se automatski primjenjuju na Ujedinjeno Kraljevstvo.
  • Svi postojeći regulatorni, budžetski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture Unije uključujuci nadležnost Suda pravde Evropske unije biće primjenjivani.
  • Ujedinjeno Kraljevstvo će postati treća zemlja 30. marta 2019, pa samim tim neće više biti zastupljena u institucijama, agencijama, tijelima i kancelarijama Unije
  • Prelazni period mora biti jasno i precizno određen. Komisija preporučuje da taj period traje najduže do 31. decembra 2020.

U preporuci se skreće pažnja na to da je rezultate prve faze pregovora, kako su navedeni u Saopštenju Komisije i zajedničkom izvještaju, neophodno prenijeti u pravne odredbe.

Ističe se da je neophodno dovršiti rad na svim pitanjima u vezi sa povlačenjem, uključujući ona o kojima se u prvoj fazi pregovora nije raspravljalo, kao što je opšte upravljanje sporazumom o povlačenju i važna pitanja kao što je roba koja je stavljena na tržište prije povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU.

Naredni koraci: u skladu sa smjernicama Evropskog savjeta od 15. decembra, Savjet za opšte poslove će usvojiti dodatne pregovaračke smjernice o prelaznim aranžmanima u januaru 2018.