Zahuktala se rasprava o budućnosti Evrope, a Evropska komisija  je 14. novembra 2017. godine, izlazila svoju viziju stvaranja evropskog područja obrazovanja do 2025. godine.

Evropsko područje obrazovanja trebalo bi obuhvatati:

Mobilnost za sve: na temelju pozitivnih iskustava iz programa Erasmus+ i Evropskih snaga solidarnosti, povećanjem broja njihovih učesnika te uvođenjem studentske kartice  EU-a kao novog načina čuvanja  informacija o akademskim kvalifikacijama kojima se jednostavno koristiti;

Uzajamno priznavanje diploma: pokretanjem novog, „sorbonskog procesa”, na temelju „bolonjskog procesa”, kako bi se pripremio teren za uzajamno priznavanje diploma ustanova visokog obrazovanja i diploma stečenih prekidom obrazovanja;

Bolju saradnju u razvoju kurikuluma: donošenjem preporuka kako bi se osiguralo da se u okviru obrazovnih sistema prenose sva znanja, vještine i kompetencije koje se u današnjem svijetu smatraju ključnim;

Poboljšanje učenja jezika: utvrdivanjem novog mjerila prema kojem bi do 2025. svi mladi evropljani, kad završe srednjoškolsko obrazovanje, trebali dobro da poznaju dva jezika uz maternji;

Promociju cjeloživotnog učenja: težnjom ka konvergenciji i povećanjem udjela osoba koja učestvuju u cjeloživotnom učenju na 25 % do 2025.;

Promocija  inovacija i digitalnih vještina u obrazovanju: promovisanjem inovativnog, digitalnog osposobljavanja i pripremom novog akcijskog plana za digitalno obrazovanje;

Podršku  učiteljima: povećanjem broja učitelja koji učestvuju u programu Erasmus+ i mreži eTwinning te davanjem smjernica o politici u pogledu profesionalnog razvoja učitelja i diretora  škola;

Stvaranje mreže evropskih univerziteta  kako bi evropski univerziteti  na svjetskom nivou  mogli nesmetano sarađivati preko granica, te podrškom uspostavljanju  škole evropskog i transnacionalnog upravljanja;

Ulaganje u obrazovanje: korištenjem evropskog semestra za podršku strukturnim reformama kako bi se poboljšala obrazovna politika, upotrebom sredstava i investicionih instrumenata EU-a za finansiranje obrazovanja te utvrđivanjem mjerila za države članice prema kojem one moraju ulagati 5 % BDP-a u obrazovanje;

Očuvanje kulturne baštine i jačanje osjećaja za evropski identitet i kulturu: razvojem evropske agende za kulturu, koristeći zamah koji će nastati 2018. u Evropskoj godini kulturne baštine i pripremom preporuke Savjeta  o zajedničkim vrijednostima, uključujući obrazovanje i evropsku dimenziju učenja;

Jačanje evropske dimenzije platforme Euronews, koju su 1993. uspostavile evropske javne radiotelevizijske kuće kao evropski kanal koji nudi pristup nezavisnim informacijama visokog  kvaliteta iz panevropske perspektive.

Izvor: https://ec.europa.eu

Slika: Google Images