Evropska komisija  je  nedavno predstavila predlog  plana ekonomskog  oporavka nakon pandemije COVID 19.  Kako bi se osigurala održivost oporavka , njegova uključivost i pravednost za sve države članice, Evropska komisija je predložila uspostavljanje novog instrumenta za oporavak pod nazivom Next Generation EU koji će biti komponenta snažnog i modernog dugoročnog budžeta Evropske unije i, istovremeno, predstavila prilagođeni Program rada za 2020. na osnovu kojeg će prednost dobiti mjere neophodne za podsticanje oporavka i otpornosti Evrope.

Paket EU  sljedeće generacije vrijedan je 750 milijardi eura, a planirano je i ciljano povećanje dugoročnog budžeta EU za period 2021-2027. godinu.

Sredstva za instrument Next Generation EU prikupiće se privremenim podizanjem gornje granice vlastitih sredstava na 2,00 % bruto nacionalnog dohotka EU-a, čime će se Komisiji omogućiti da svoj snažan kreditni rejting iskoristi za zaduživanje na finansijskim tržištima u iznosu od 750 milijardi eura.

Ova  dodatna sredstva usmjeravaće se pomoću programâ EU i otplaćivati tokom dužeg vremenskog perioda  u okviru budućih budžeta  EU.

Novac prikupljen za Instrument EU sljedeće generacije uložiće se u tri stuba:

  • Podrška državama članicama u oblasti ulaganja i reformi
  • Pokretanje ekonomije Evropske unije podsticanjem privatnih ulaganja
  • Izvlačenje pouka iz krize.

Više informacija dostupno ovdje .

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu