Ekonomija

Home/Ekonomija

Propis EU o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana  popisa izvora i metoda za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih  komponenti  u skladu s Evropskim sistemom  računa

          Evropska komisija je 23. oktobra 2020. donijela Implementirajuću [...]

2020-10-28T05:09:07+00:00October 28th, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Komisija objavila Godišnju strategiju održivog rasta za 2021. u kojoj je predstavila plan realizacije Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu instrumenta NextGenerationEU

U svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. Evropska komisija utvrdila je strateške [...]

2020-10-24T08:46:15+00:00October 24th, 2020|Ekonomija, EU, Novo, Pravo|

Objavljena nova pravila EU o grupnom finansiranju -uredba o  evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeća i nova direktiva o izmjeni direktive o tržištu finansijskih instrumenata

Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/1503 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra  [...]

2020-10-23T13:16:47+00:00October 23rd, 2020|Ekonomija, EU, Novo, Pravo, Propisi|

Digitalno pravosuđe: Savjet EU usvojio zaključke o digitalizaciji radi poboljšanja pristupa pravosuđu

      Savjet EU je 13. septembra 2020. godine, usvojio zaključke o [...]

2020-10-20T13:00:22+00:00October 20th, 2020|Ekonomija, EU, Pravo|

Evropski parlament traži pravno obavezujući mehanizam za zaštitu demokratije, vladavine prava i temeljnih prava

Evropski parlament je nedavno usvojio Rezoluciju o  uspostavljanju mehanizma Evropske unije za demokratiju, [...]

2020-10-20T12:49:35+00:00October 20th, 2020|Ekonomija, EU, Pravo|

 Evropska komisija odlučila da produži i proširi područje primjene Privremenog okvira za državne pomoći radi podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa

Evropska komisija je 12. oktobra 2020. odlučila da produži i proširi područje primjene [...]

2020-10-15T06:55:52+00:00October 15th, 2020|Ekonomija, EU, Novo, Pravo|
Go to Top