EU

Home/EU

Jačanje Garancije za mlade: Savjet EU je donio preporuku o sveobuhvatnijim mjerama za podsticanje zapošljavanja mladih

Riječ je o Preporuci o lakšem prelasku u svijet rada – jačanje Garancije [...]

2020-11-05T14:41:22+00:00November 5th, 2020|EU, Pravo, Programi|

Propis EU o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana  popisa izvora i metoda za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih  komponenti  u skladu s Evropskim sistemom  računa

          Evropska komisija je 23. oktobra 2020. donijela Implementirajuću [...]

2020-10-28T05:09:07+00:00October 28th, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Sloboda medija i pluralizam: Evropska unija finansira projekte za podršku prehograničnoj saradnji u oblasti medij

Projekat Stars4Media koji  finansira Evropska unija, podržan s 1,2 miliona eura  iz fondova [...]

2020-10-24T09:22:42+00:00October 24th, 2020|EU, Kultura, Pozivi, Pravo|

Komisija objavila Godišnju strategiju održivog rasta za 2021. u kojoj je predstavila plan realizacije Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu instrumenta NextGenerationEU

U svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. Evropska komisija utvrdila je strateške [...]

2020-10-24T08:46:15+00:00October 24th, 2020|Ekonomija, EU, Novo, Pravo|

Objavljena nova pravila EU o grupnom finansiranju -uredba o  evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeća i nova direktiva o izmjeni direktive o tržištu finansijskih instrumenata

Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/1503 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra  [...]

2020-10-23T13:16:47+00:00October 23rd, 2020|Ekonomija, EU, Novo, Pravo, Propisi|
Go to Top