Nekategorizovano

/Nekategorizovano

EU donijela Direktivu o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta

Evropska unija je 11. decembra 2018.  donijela Direktivu 2019/1 o ovlašćenju organa  država [...]

2019-02-10T12:19:31+00:00February 10th, 2019|Nekategorizovano|

Unija tržišta kapitala: Zajednička pravila EU-a o sekuritizaciji u primjeni od 1. januara 2019.

Od 1. januara 2019. primjenjuje se Uredba (EU) 2017/2402 o utvrđivanju opšteg okvira [...]

2019-02-01T17:07:44+00:00February 1st, 2019|Nekategorizovano|

Plovdiv u Bugarskoj i Matera u Italiji dobili  su titulu Evropskih glavnih gradova kulture za 2019.

Dva grada s bogatim istorijskim i kulturnim nasljeđem kao i usmjerenošću na budućnost [...]

2019-01-18T12:36:37+00:00January 18th, 2019|Nekategorizovano|