Nekategorizovano

/Nekategorizovano

EU donijela Direktivu o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta

Evropska unija je 11. decembra 2018.  donijela Direktivu 2019/1 o ovlašćenju organa  država [...]

2019-02-10T12:19:31+00:00February 10th, 2019|Nekategorizovano|