Pravo

/Pravo

Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

    Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike [...]

2019-09-15T05:28:02+00:00September 15th, 2019|EU, Pravo, Zivotna sredina|

Programi državljanstva za investitore („zlatni pasoši ”)i programi boravišta za investitore („zlatne vize”)

  Evropska komisija je po prvi put  ove godine predstavila sveobuhvatan Izvještaj  o [...]

2019-09-11T12:10:04+00:00September 11th, 2019|Ekonomija, Pravo|