Propisi

Home/Propisi

Propis EU o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana  popisa izvora i metoda za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih  komponenti  u skladu s Evropskim sistemom  računa

          Evropska komisija je 23. oktobra 2020. donijela Implementirajuću [...]

2020-10-28T05:09:07+00:00October 28th, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Objavljena nova pravila EU o grupnom finansiranju -uredba o  evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeća i nova direktiva o izmjeni direktive o tržištu finansijskih instrumenata

Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/1503 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra  [...]

2020-10-23T13:16:47+00:00October 23rd, 2020|Ekonomija, EU, Novo, Pravo, Propisi|

Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti  objavio ažuriranu procjenu rizika u pogledu pandemije bolesti COVID-19 i smjernice za nefarmaceutske intervencije

    Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti   (ECDC) 24. septembra 2020. [...]

2020-10-01T16:10:34+00:00September 30th, 2020|EU, Novo, Propisi|

Evropska komisija predlaže da mjere ograničavanja slobodnog kretanja zbog koronavirusa u Evropskoj uniji budu koordinirane, jasnije i predvidljivije

Evropska komisija je 4. septembra 202. godine, usvojila Predlog preporuke Savjeta EU kako [...]

2020-09-06T10:50:36+00:00September 6th, 2020|EU, Novo, Pravo, Propisi|

Evropska komisija utvrdila detaljana pravila u pogledu priznavanja certifikata pilota izdatih u trećim zemljama

Riječ je o Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2020/723 od 4. marta  2020. o [...]

2020-06-10T17:20:13+00:00June 2nd, 2020|EU, Pravo, Propisi|

Evropski instrument za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19

U odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i njene socioekonomske posljedice Uredbom Savjeta  [...]

2020-06-10T17:21:34+00:00May 31st, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Evropska komisija usvojila drugu izmjenu Privremenog okvira radi proširenja područja primjene državnih pomoći radi dalje podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa

Evropska komisija je 13. maja 2020. usvojila  Komunikaciju pod nazivom  Izmjena  privremenog okvira [...]

2020-05-31T06:16:02+00:00May 31st, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Smjernice EU  za postupni nastavak pružanja usluga u turizmu i za zdravstvene protokole u ugostiteljskim objektima – COVID-19

  Evropska komisija je  15. maja 2020.  godine, objavila Smjernice Evropske unije  za [...]

2020-05-27T04:40:49+00:00May 27th, 2020|Ekonomija, EU, Propisi|
Go to Top