Propisi

Home/Propisi

Evropska komisija predlaže da mjere ograničavanja slobodnog kretanja zbog koronavirusa u Evropskoj uniji budu koordinirane, jasnije i predvidljivije

Evropska komisija je 4. septembra 202. godine, usvojila Predlog preporuke Savjeta EU kako [...]

2020-09-06T10:50:36+00:00September 6th, 2020|EU, Novo, Pravo, Propisi|

Evropska komisija utvrdila detaljana pravila u pogledu priznavanja certifikata pilota izdatih u trećim zemljama

Riječ je o Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2020/723 od 4. marta  2020. o [...]

2020-06-10T17:20:13+00:00June 2nd, 2020|EU, Pravo, Propisi|

Evropski instrument za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19

U odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i njene socioekonomske posljedice Uredbom Savjeta  [...]

2020-06-10T17:21:34+00:00May 31st, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Evropska komisija usvojila drugu izmjenu Privremenog okvira radi proširenja područja primjene državnih pomoći radi dalje podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa

Evropska komisija je 13. maja 2020. usvojila  Komunikaciju pod nazivom  Izmjena  privremenog okvira [...]

2020-05-31T06:16:02+00:00May 31st, 2020|Ekonomija, EU, Pravo, Propisi|

Smjernice EU  za postupni nastavak pružanja usluga u turizmu i za zdravstvene protokole u ugostiteljskim objektima – COVID-19

  Evropska komisija je  15. maja 2020.  godine, objavila Smjernice Evropske unije  za [...]

2020-05-27T04:40:49+00:00May 27th, 2020|Ekonomija, EU, Propisi|

Koje su vrste pomoći predviđene Privremenim okvirom Evropske komisije  koji državama članicama omogućava da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim pomoćima kako bi podržale ekonomiju tokom pandemije koronavirusa.

 Privremenim okvirom  Komisije koji je  donijela 19. marta 2020.  a izmijenila  odnosno dopunila [...]

2020-04-24T11:02:42+00:00April 24th, 2020|Ekonomija, EU, Propisi|

Javne nabavke i COVID-19- Evropska komisija objavila Smjernice kako iskoristiti sve fleksibilnosti koje nudi okvir EU za javnu nabavku u vanrednoj situaciji koju je izazvala pandemija koronavirusa

Evropska komisija je 1. aprila 2020.  objavila Smjernice Evropske komisije za primjenu okvira [...]

2020-04-12T18:42:34+00:00April 11th, 2020|Ekonomija, Pravo, Propisi|

Evropski parlament pozvao Komisiju da najkasnije do jula 2020. predloži jasnija pravila o univerzalnim punjačima

Postoji „hitna potreba za regulatornim djelovanjem EU-a” kako bi se smanjila količina elektronskog [...]

2020-02-11T05:07:01+00:00February 11th, 2020|EU, Pravo, Propisi, Zivotna sredina|

Sud Evropske unije objavio Preporuke namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka

U Službenom listu Evropske unije, 28. novembra 2019.  godine, objavljene su Preporuke Suda [...]

2019-11-09T11:47:44+00:00November 9th, 2019|Pravo, Propisi|
Go to Top