Uredbe

Home/Uredbe

Evropska komisija proširila  Privremeni okvir za mjere državne pomoći  u svrhu podrške ekonomiji  u aktuelnoj pandemiji covida-19

Riječ je o Komunikaciji Komisije -Izmjena privremenog okvira za mjere državne pomoći  u [...]

2020-04-07T05:39:40+00:00April 7th, 2020|Ekonomija, Pravo, Uredbe|

Usvojena Uredba (EU) o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutrašnjem tržištu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0001.01.HRV&toc=OJ:L:2017:168:TOC

2017-07-04T10:12:01+00:00July 4th, 2017|Uredbe|
Go to Top