Objavljen Poziv u okviru Programa rada CEF-a za telekomunikacije 2019.-2020.

Putem poziva CEF Telecom-a postoji mogućnost sufinansiranja podsticanja i podrške za uvođenje evropske infrastrukture za digitalne usluge (DSI) u sljedećim oblastima:

 

  • automatizovani prevod
  • blockchain
  • e-isporuka
  • e-identifikacija i e-potpis
  • Evropska platforma za digitalne vještine i radna mjesta
  • Europeana
  • sigurni internet

Bespovratna sredstva u okviru CEF Telecoma pomoći će evropskim javnim upravama i kompanijama da se priključe na osnovne platforme digitalnih usluga koje su predmet poziva. Cilj je stvaranje pune prekogranične digitalne infrastrukture u oblastima od javnog interesa pokretanjem digitalne transformacije usluga javnog sektora u državama članicama za dobrobit građana i preduzeća.

Više o Pozivu možete vidjeti ovdje.

 

Izvor: https://ec.europa.eu/