CEF Telecom – Treći poziv na podnošenje projektnih predloga i prilika za finansiranje infrastrukture digitalnih usluga

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Evropska komisija objavile su treći CEF Telekom poziv za 2017.g.

Ukupni okvirni budžet poziva u iznosu od 24 mil. EUR namijenjen je podršci  i implementaciji Evropske infrastrukture digitalnih usluga (DSIs).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0283&from=EN