Instrument za povezivanje Evrope (Connecting Europe Facility  CEF)

Instrumentom će biti podržane aktivnosti u oblasti transevropskih mreža, podržavajući tranziciju ka ekonomiji i društvu koji će svoj razvoj zasnivati na niskoj emisiji ugljen-dioksida, i koji će biti otporni na klimatske promjene i nepogode.

Mogu biti podržane sljedeće aktivnosti:

1) Transport – željeznice i unutrašnji plovni putevi, unutrašnje transportne konekcije ka lukama i aerodromima, sistemi i usluge za upravljanje saobraćajem, usluge teretnog saobraćaja, razvoj pomorskih puteva;

2) Energija – integracija unutrašnjeg energetskog tržišta, interoperabilnost strujnih i plinskih mreža, sigurnost snabdijevanja EU energijom, održiv razvoj i zaštita okoline;

3) Telekomunikacije – uvođenje i operativnost digitalnih usluga, kao i uvođenje i modernizacija širokopojasnih mreža.

Korisnici

Zemlje članice, međunarodne organizacije, zajednička preduzeća, javna ili privatnapreduzeća ili tijela osnovana u zemljama članicama EU.

Treće  zemlje mogu   učestvovati u aktivnostima i biti finansirane ako je to potrebno za postizanje ciljeva određenog projekta od zajedničkog interesa.

 

Više informacija dostupno je na:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tent-guidelines/project-funding/cef_en.htm

http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/connecting-europe-facility

http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm