COSME – Program za konkurentnost preduzetništva i mala i srednja preduzeća 20142020  

Budžet  programa COSME iznosi 2 298,243 miliona EUR, u tekućim cijenama, od čega se najmanje 60 % dodjeljuje finansijskim instrumentima.

Evropski parlament i Savjet odobravaju godišnja odobrena sredstva u granicama višegodišnjeg finansijskog okvira.

Korisnici:

  • Postojeći preduzetnici (posebno male firme) lakši pristup sredstvima finansiranja za razvoj, konsolidacija i rast njihovog poslovanja
  • Budući preduzetnici (uključujući mlade) – pomoć pri uspostavljanju firmi
  • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti

Aktivnosti:

  • Konkurentnost i održivost firmi u Evropskoj uniji, uključujući sektor turizma
  • Jačanje preduzetništva
  • Dostupnost finansijskih sredstava malim i srednjim preduzetnićima
  • Poboljšanje pristupa tržištima unutar EU i globalno

Potprogrami

 Zajedno sa programom Horizon 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 20o7.-2013. uspješno sprovodile kroz Program za preduzetništvo i inovacije (CIP EIP) i to na slijedeći način:

  • Kroz Horizon 2020 posticat će se sve aktivnosti vezane za inovacije i posticati inovativna mala i srednja poduzeća (MSP).
  • Kroz COSME program nastavit će se finansirati aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih preduzeća.

 

Korisnici

Mala i srednja preduzeća (MSP), lokalni i regionalni organi vlasti, korporacije, državni organi/uprava, javne agencije, privredne komore i industrija.

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm