Države Evropske unije  u decembru  2018. godine  započele  su izborni proces za imenovanje   prvog glavnog evropskog  tužioca . Savjet Evropske unije je 4. aprila 2019. objavio najnovije informacije o imenovanju  glavnog evropskog javnog tužioca.

,, Pregovarački  tim Savjeta EU  žali što nije bilo moguće ostvariti dalji napredak i razmijeniti mišljenja s pregovaračima Parlamenta o načinu na koji institucije vide buduću Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) i prvog glavnog tužioca EU-a, navodi se  u Saopštenju .

Savjet EU smatra, kako piše u Saopštenju, da  je EPPO-u potreban iskusan i nezavisan stručnjak koji od samog početka može krenuti sa uspostavljem Kancelarije evropskog javnog tužioca, te da će  posao prvog glavnog tužioca EU-a tokom sedam godina mandata, posebno biti izgradnja upravne i operativne strukture Kancelarije i uspostavljane  dobrih radnih odnosa s nacionalnim pravosudnim tijelima.

Pregovarački tim Savjeta EU, kako se dalje navodi, ,,priznaje vrijednost tri kandidata koji su ušli u uži izbor, ali ponovo ističe da je g. Bohnert kandidat kojem Savjet EU  daje prednost za taj položaj.

Riječ je trećem krugu pregovora između Savjeta EU i Parlamenta,  dvije institucije EU   koje treba da  imenuju  glavnog tužioca EU-a zajedničkim dogovorom.

Na tajnom glasanju, ambasadori 22 evropske države su odabrali francuskog kandidata Jean-Francoise Bohnerta. Prethodno je prednost imala rumunska kandidatkinja Lauara Corduta Kovesi, tužiteljka za korupciju i favoritkinja mnogih, koju su prošle godine smijenili u sopstvenoj zemlji, a tu je i treći kandidat – Andres Ritter iz Njemačke. Bohnert je  dobio 50 poena, dok su Kovesi i Ritter dobili jednako po 29 bodova.

Mogućnost osnivanja Kancelarije evropskog javnog tužioca predviđena je Lisabonsim ugovorom u dijelu  koja se odnosi na područje slobode, sigurnosti i pravde.

Uredbom Savjeta EU 2017/1939 osnovana je Kancelarija evropskog javnog tužioca i utvrđena su  pravila o njenom radu.

Komisija je 7. avgusta 2018. potvrdila Maltu kao 22. državu članicu EU-a koja se  pridružila  EPPO-u. Prije Malte to su učinile Holandija,Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Litvanija, Luksemburg, Njemačka, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija , Španija, Latvija, Estonija, Austrija i Italija .

Glavnog evropskog tužioca imenuju Evropski parlament i Savjet zajedničkom suglasnošću,  nakon postupka odabira propisanog  Uredbom o EPPO-u, kojom je predviđeno da komisija za odabir sastavlja listu  kvalifikovanih kandidata koji su ušli u uži izbor i dostavlja Evropskom parlamentu i Savjetu.

Komisija se sastoji od 12 lica izabranih iz reda bivših članova Suda i Revizorskog suda, bivših nacionalnih članova Eurojusta, članova nacionalnih vrhovnih sudova, javnih tužilaca na visokom položaju te renomiranih pravnika. Jednog od tih lica predlaže Evropski parlament.

Na kraju, 751 poslanik će imati finalnu riječ na glasanju na kojem će za potvrdu kandidata za evropskog javnog tužioca morati da se dobije podrška apsolutne većine odnosno 376 europarlamentaraca.

Očekuje se da će EPPO početi s radom u novembru  2020. godine, navodi se  u Saopštenju Savjeta EU.

Tekst oglasa dostupan  ovdje .

Tekst Uredbe  dostupan ovdje.

Saznajte više ovdje.

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images