Evropska komisija je 29. juna 2020. donijela Treću izmjenu Privremenog okvira za podršku  ekonomiji  u kontekstu pandemije koronavirusa radi proširenja područja njegove primjene. Ovom izmjenom se Privremeni okvir proširuje  tako da se državama članicama omogući da na osnovu njega pruže javnu podršku svim mikropreduzećima i malim preduzećima, čak i onima koja su na dan 31. decembra 2019. već bila u finansijskim problemima. To neće važiti za preduzeća koja su u stečajnom postupku, koja su primila podršku za sanaciju i još je nisu vratila ili moraju sprovesti plan restrukturiranja u skladu s pravilima o državnim pomoćima.

Izmjenom se povećavaju i mogućnosti pružanja pomoći novoosnovanim preduzećima, od kojih velika većina pripada grupi mikropreduzeća i malih preduzeća, a posebno inovativnim preduzećima koja u fazi brzog rasta mogu poslovati s gubitkom i ključna su za ekonomski oporavak Unije.

Istovremeno, Komisija je donijela i uslove za mjere dokapitalizacije na osnovu privremenog okvira za one slučajeve u kojima privatni investitori zajedno s državom doprinose povećanju kapitala preduzeća. Tim će se izmjenama, kako se navodi, podstaknuti znatno učešće privatnog sektora u dokapitalizaciji preduzeća, čime će se ograničiti potreba za državnim pomoćima i rizik od narušavanja konkurencije. Konkretno, ako država odluči  da dodijeli pomoć za dokapitalizaciju, ali privatni investitori  znatno doprnose povećanju kapitala preduzeća (u načelu najmanje 30 % novog uloženog kapitala) pod istim uslovima kao država, zabrana sticanja i ograničenje naknada za upravu ograničeni su na tri godine. Pored toga, ukida se zabrana isplate dividendi vlasnicima novih i postojećih akcija, pod uslovom da udio svih vlasnika tih postojećih akcija  u društvu razrijedi na ispod 10 %.

U skladu s načelom neutralnosti Ugovora o funkcionisanju Evropske unije u pogledu javnog i privatnog vlasništva, ovom  će se izmjenom preduzećima u kojima država ima vlasničke udjele isto tako omogućiti da prikupljaju kapital slično kao i privatna preduzeća. Ako su zadovoljeni prethodno navedeni uslovi za učesće  privatnih investitora u povećanju kapitala preduzeća i država je postojeći akcionar(tj. bila je i prije dodjele pomoći za dokapitalizaciju) koji ulaže pro rata, odnosno srazmjerno svom postojećem vlasničkom udjelu, Komisija ne smatra potrebnim nametati posebne uslove u pogledu izlaska države, navodi se u saopštenju Komisije.

Istovremeno, ovom izmjenom Komisija ukazuje da podršku ne bi trebalo uslovljavati premještanjem proizvodne ili druge djelatnosti korisnika iz druge zemlje unutar Evropskog ekonomskog  prostora na državno područje države članice koja dodjeljuje pomoć jer bi takav uslov bio posebno štetan za unutrašnje tržište.

Kontekst :Evropska komisija je u skladu s članom 107 stav 3 tačka (b) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije 19. marta 2020. donijela novi Privremeni okvir za podršku  ekonomiji  u kontekstu pandemije koronavirusa. Njime se državama članicama omogućava da u potpunosti iskoriste fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim pomoćima kako bi podržale ekonomiju, a istovremeno se ograničavaju negativne posljedice za jednakost uslovâ na jedinstvenom tržištu. Privremeni okvir je prvi put izmijenjen 3. aprila 2020. čime su povećane mogućnosti za državnu pomoć istraživanju, testiranju i proizvodnji proizvoda bitnih za suzbijanje širenja koronavirusa, očuvanju radnih mjesta i dalju podršku ekonomiji, a  8. maja 2020. prošireno područje njegove primjene na mjere dokapitalizacije i podršku u obliku podređenog duga.

Integralni tekst saopštenja Komisije dostupan ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu