Program Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi) sa potprogramima  PROGRESS, EURES i MIKROFINANSIRANJE I SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Budžet za sprovođenje  Programa za period  od 1. januar 2014. do 31. decembara 2020. godine  iznosi  919 469 000 EURA   od čega   61 % za Progress; 18 % za EURES; 21 % za Mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo.

Program je otvoren svim javnim i/ili privatnim tijelima, akterima i institucijama – nacionalnim, regionalnim i lokalnim organima, zavodima za zapošljavanje, stručnim tijelima, socijalnim partnerima, socijalnim preduzećima, nevladinim organizacijama, visoko obrazovnim institucijama i istraživačkim institutima, evaluatorima i stručnjacima u procjeni učinka, državnim statističkim institucijama.

Program se sastoji od tri komplementarne ose:

1) Osa Progress – podrška analitičkim aktivnostima vezanim za oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite i inkluzije, smanjenja siromaštva, i uslova rada (npr. ankete, studije, analize, prikupljanje statističkih podataka), izgradnja kapaciteta i razmjena osoblja, umrežavanje i saradnja, socijalno eksperimentiranje i testiranje inovativnih rješenja, diseminacija rezultata/informacija;

2) Osa EURES – podrška dobrovoljnoj geografskoj mobilnosti radnika kroz razmjenu/diseminaciju, zajedničko učenje i prekogranična partnerstva;

3) Osa za mikrofinansiranje i socijalna preduzeća – unapređenje pristupa finansiranju pravnih i fizičkih lica, kao i izgradnja institucionalnih kapaciteta davalaca mikrokredita.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081