Elektična energija:Uporedite cijene, mijenjajte dobavljače, proizvodite

//Elektična energija:Uporedite cijene, mijenjajte dobavljače, proizvodite

Elektična energija:Uporedite cijene, mijenjajte dobavljače, proizvodite

Evropska unija daje veća prava potrošačima novim pravilima o cijenama, korišćenju samostalno proizvedene energije i energetskim monitorima.

Potrošači i lokalne zajednice ima će mogućnost aktivnog učestovanja na tržištu električne energije – proizvoditi vlastitu električnu energiju, trošiti je, skladištiti ili prodavati na tržištu. Odbor za energetiku glasao  je o uredbi 21. februara 2018.

Pravila su dio veće reforme energetskog tržišta i paketa zakona o čistoj energiji te su osmišljena kako bi osigurala sigurnost dostave, tržišnu konkurenciju i olakšala prelaz na obnovljive izvore.

Saznajte više ovdje.

 

 

2018-03-03T11:39:43+00:00March 2nd, 2018|Uncategorized|