Komisija je uputila službene opomene Grčkoj i Malti u kojima od njih zahtijeva da osiguraju pravilno sprovođenje  Direktive o energetskoj efikasnosti  zgrada (Direktiva 2010/31/EU).

Direktivom se od država članica zahtijeva da utvrde i primjenjuju minimalne zahtjeve energetske efikasnosti  za nove i postojeće zgrade, osiguraju sertifikaciju energetske efikasnosti zgrada i zahtijevaju redovni  pregled sistema  grijanja i klimatizacije.

Takođe, na osnovu  Direktive države članice EU-a moraju osigurati da su sve nove zgrade „približno nulte energije” od 2021. godine (za javne zgrade od 2019.).

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images