Poziv obuhvata sljedece aktivnosti:

Kljucna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu ucenja za pojedince
Kljucna aktivnost 2 (KA2) – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
Kljucna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika
Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Evropske unije ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu