Komisija zagovara klimatski neutralnu Evropu do 2050. i u tom cilju je 28. novembra 2018.  usvojila stratešku dugoročnu viziju za prosperitetnu, savremenu, konkurentnu i klimatski neutralnu privredu do 2050. pod nazivom Čista planeta za sve.

Strategija potvrđuje da Evropa može biti predvodnik u ostvarivanju klimatske neutralnosti ulaganjem u realna tehnološka rješenja, osnaživanjem položaja građana i usklađivanjem delovanja u ključnim oblastima kao što su industrijska politika, finansije ili istraživanje –a istovremeno osiguravajući društveno pravednu tranziciju, stoji u saopšenju Evropske komisije.

U dugoročnoj strategiji razmatraju se portfelj opcija dostupnih državama članicama, preduzećima i građanima i način na koji one mogu doprinijeti modernizaciji privrede i poboljšanju kvaliteta života evropskih građana. Ova strategija nastoji da osigura da ta tranzicija bude socijalno pravedna i da se ojača konkurentnost privrede i industrije EU na globalnim tržištima, obezbijede kvalitetna radna mjesta i održiv rast u Evropi, te da se istovremeno doprinese rješavanju drugih pitanja koja se tiču zaštite okoline, kao što su kvalitet vazduha ili gubitak biološke raznovrsnosti.

Ukazuje se da  je za prelazak na klimatski neutralnu privredu potrebno   zajedničko djelovanje u sedam strateških područja: energetskoj efikasnosti, uvođenju obnovljivih izvora energije, čistoj, sigurnoj i povezanoj mobilnosti, konkurentnoj industriji i cirkularnoj privredi, infrastrukturi i međusobnoj povezanosti, bioprivredi i prirodnim ponorima ugljenika; hvatanju i skladištenju ugljenika kako bi se riješilo pitanje preostalih emisija. Postizanje svih tih strateških prioriteta doprinosi da vizija postane realnost.

Cilj je dugoročne strategije angažman svih institucija EU-a, nacionalnih parlamenata, poslovnog sektora, nevladinih organizacija, gradova i zajednica, kao i građana, a posebno mladih, kako bi se osiguralo da EU zadrži svoju vodeću ulogu i podstakne druge međunarodne partnere da slijede taj primjer. Na osnovu ove utemeljene rasprave na nivou EU-a, EU bi trebao biti u prilici  da donese ambicioznu strategiju i dostaviti je UNFCCC-u do početka 2020., kako se zahtijeva u okviru Pariskog sporazuma.

Države članice dostavi će Evropskoj komisiji do kraja 2018. svoje nacrte nacionalnih klimatskih i energetskih planova, koji su ključni za postizanje klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. te koji treba da  budu okrenuti prema budućnosti i u kojima bi se trebala uzeti u obzir dugoročna strategija EU-a. Osim toga, sve veći broj regija, opština i poslovnih udruženja razvija vlastitu viziju za 2050., čime će se obogatiti rasprava i doprinijeti definisanju evropskog odgovora na globalne izazove klimatskih promjena.

Saznajte više  iz Saopšenja  koje je dostupno ovdje.

 

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images