Evropska komisija je 24. jula 2019. objavila rezultate panevropske kampanje testiranja prehrambenih proizvoda iz kojih je vidljivo da su neki proizvodi iste ili slične robne marke različitog sastava.

Ispitivanje je, kako se navodi u saopštenju, bazirano na usklađenoj metodologiji, koju je u saradnji s državama članicama razvio JRC. Tom se metodologijom omogaćava  uporedivo uzorkovanje, ispitivanje i tumačenje podataka u EU-u. Sve države članice bile su pozvane  na prikupljanje  informacija o sastavu odabranih prehrambenih proizvoda koji se nude na njihovim tržištima.

Devetnaest država članica dostavilo je informacije o 113 proizvoda označenih robnom markom i 15 proizvoda s privatnom oznakom. U prvom se koraku analiza bazirala na informacijama na oznakama na proizvodima i izgledu prednje strane njihovog pakovanja.
Analizirano je 1380 uzoraka 128 različitih prehrambenih proizvoda iz 19 država članica. Uzorak međutim nije reprezentativan jer je tržište prehrambenih proizvoda u EU-u ogromno i vrlo raznoliko.

Otkriveno je sljedeće:
Kod većine proizvoda sastav odgovara tome kako su predstavljeni: 23 % imalo je identičnu prednju stranu pakovanja i istovjetan sastav, a za 27 % je u različitim zemljama EU-a iz razlika u prednjoj strani pakovanja bilo vidljivo da su različitog sastava.

Kod 9 % proizvoda sastav nije bio jednak iako su bili predstavljeni kao identični: prednja strana pakovanja bila je ista, ali je sastav bio drukčiji.

Usto, slično je predstavljeno bilo 22 % proizvoda, ali im je sastav bio svejedno različit: prednja strana pakovanja bila je slična, ali se sastav razlikovao. Ukazuje se da nije uočen konzistentan geografski uzorak upotrebe jednakog ili sličnog pakovanja za proizvode različitih sastava. Takođe, proizvod nije nužno lošiji ako se razlikuje u sastavu.

Učestovale su sljedeće države članice: Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Grčka,
Hrvatska, Italija, Litvanija, Letonija, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španija i Holandija.

Izvor: Evropska komisija