Riječ je o Uredbi (EU) 2019/1700 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. 10. 2019. o uspostavljanju zajedničkog okvira za evropske statistike o osobama i domaćinstvima, koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredbi (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta, te stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta i Uredbe Savjeta (EZ) br. 577/98.

Uredba se ne primjenjuje na popise stanovništva i stanova iz Uredbe (EZ) br. 763/2008.

Prikupljanje podataka koje sprovode države članice organizovano je u sljedeća područja: radna snaga; dohodak i životni uslovi; zdravlje; obrazovanje i osposobljavanje; upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija; raspolaganje vremenom; potrošnja.

Prikupljanje podataka koje se odnosi na područje raspolaganje vremenom, nije obavezno.

Uredba se primjenjuje od 1. januara 2021. godine, osim u pogledu prikupljanja podataka koje sprovode države članice u području raspolaganje vremenom i potrošnja za koje se odgadja  njena primjena za dodatnih četiri godine -1. januar 2025.

Test Uredbe dostupan ovdje .

 

 

Izvor:  eur-lex.europa.eu/legal

Slika: Google Images