Cilj European City Facility (EUCF) inicijative je stvaranje mreže investicionih projekata energetski održivog razvoja u gradovima i opštinama zemalja širom Evrope. Opštine i lokalne vlasti se podstiču da se prijave za finansijsku podršku u obliku paušalnih iznosa od 60 000 € za razvoj investicionih koncepata koji se odnose na sprovodenje akcija identifikovanih u njihovim klimatskim i energetskim akcionim planovima.

Inicijativa se sastoji od četiri poziva, od kojih je prvi otvoren  do 2. oktobra 2020.

Više  ovdje https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf

Slika: Google Images

Izvor: eucityfacility.eu