Evropa za građane (Europe for Citizens)

Cilj programa je da doprinese razumijevanju građana koncepta Evropske unije, njene istorije i raznolikosti, da podrži Evropsko građanstvo, i da poboljša uslove za građansko i demokratsko učešće u Evropskoj uniji.

Program je podijeljen na dvije mjere:

1) Evropsko sjećanje – podrška organizacijama radi promovisanja debata i aktivnosti vezano za evropske integracije i istoriju na transnacionalnom nivou ili kada je u pitanju jasna evropska dimenzija;

2) Demokratska angažovanje i građansko učešće – podrška razvoju građanskog razumijevanja i kapaciteta radi učešća u pripremanju politika EU, kao i mogućnosti za postizanje solidarnosti, društvene angažovanosti i volonterstva.

Korisnici

Evropske istraživačke institucije, lokalni organi vlasti, organizacije za istraživanje politika , grupe građana i ostale građanske organizacije, obrazovne institucije, koje promovišu aktivno evropsko građanstvo. 

http://eacea.ec.europa.eu/europefor-citizens_en