Implementacionom odlukom Komisije (EU) 2018/210, od 12. februara 2018. donijet je  Višegodišnji programa rada za program LIFE za period  2018.–2020.

Maksimalni doprinos Višegodišnjem programu rada LIFE za 2018-2020. godinu iznosi 1 657 063 000 eura i koristiće se za finansiranje relevantnih potprograma i prioritetnih oblasti na sljedeći način:

1) Iznos od 1 243 817 750 eura za Potprogram  za životnu sredinu koji će biti podijeljen na sljedeći način:

  •            a) 444 808 200 eura za prioritetnu oblast “Životna sredina i efikasnost resursa”;
  •            b) 632 556 250 eura za prioritetnu oblast “Priroda i biodiverzitet”;
  •            c) 143 377 300 eura za prioritetnu oblast “Upravljanje životnom sredinom i informacije”;
  •            d) 3 000 000 eura za Evropski korpus solidarnosti – Doprinos podprograma LIFE za životnu sredinu;
  •             e) 20 076 000 eura za troškove povezane podrške (uključujući iznos od 2 332 160 EUR od    doprinosa       budžetu              Izvršne agencije iz potprograma za klimatske akcije).

 (2) Ukupan iznos od 413.245.250 eura za Potprogram za klimatske akcije, koji će biti podijeljen na sljedeći način:

  • a) 230.500.000 eura za prioritetnu oblast “Ublažavanje klimatskih promjena”
  • b) 123 850 000 eura za prioritetnu oblast “Adaptacija klimatskih promjena”
  • c) 549.250 eura za prioritetnu oblast “Upravljanje klimom i informacije
  • d) 1 500 000 eura za Evropski korpus solidarnosti – Doprinos potprograma LIFE za klimatske akcije;
  • e) 9 846 000 eura za troškove vezane za podršku.

Detaljnije na :http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0011.01.HRV&toc=OJ:L:2018:039:FULL