Evropska komisija, Evropski parlament i Savjet  7. februara 2019.  su postigli privremeni dogovor o predlogu Evropske komisije za novu direktivu o transparentnijim i predvidljivijim radnim uslovima, posebno za radnike u nestandardnim oblicima zaposlenja.

Komesarka  za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen pozdravila je postignuti dogovor izjavila:„Zahvaljujuci našoj inicijativi da se zajamce transparentni i predvidivi radni uvjeti zaštit ćemo više radnika u cijeloj Evropi, posebno sve veći broj lica koja se bave novim oblicima rada, kao što su takozvani fleksibilni poslovi, ugovori na zahtjev i rad u domacinstvu.

Svi radnici, bez obzira na trajanje ugovora i broj sati koje rade, biće od samog početka zaposlenja upoznati sa svojim pravima i obavezama i imati pravo da  sa svojim poslodavcem dogovore  kada će biti na raspolaganju i koliko im se unaprijed treba javiti da dođu na posao. Radnici na zahtjev više ne mogu dobiti otkaz jer su odbili zahtjev upućen u vrlo kratkom roku, dok poslodavci radnike na ugovor bez radnog vremena više ne mogu sprječavati da se dodatno zaposle kod drugog poslodavca.

Željela bih zahvaliti izvjestiocu Enriqueu Calvetu Chambonu i izvjestiocima u sjeni koji su pregovarali u ime Evropskog parlamenta te rumunskom predsjedništvu . Postignuti dogovor sada bi se trebao brzo potvrditi i imaće vrlo konkretan i opipljiv pozitivan učinak na približno 200 miliona radnika širom EU-a. Upravo je to bit socijalne Evrope.”

Privremeni dogovor  moraju službeno  da donesu  Evropski parlament i  Savjet .

Kontekst

Komisijinim predlogom direktive o transparentnim i predvidivim radnim uslovima ažurira se takozvana Direktiva o pisanoj izjavi, koja  potice  iz 1991. Svijet rada otad se znatno promijenio. Demografske promjene dovele su do većih razlika u radno aktivnom stanovništvu, dok je digitalizacija olakšala stvaranje novih oblika zapošljavanja te su se pojavili novi i fleksibilniji radni odnosi.

Posljednjih godina četvrtina ugovora o zapošljavanju odnosila se na netipične oblike zapošljavanja, odnosno na radna mjesta koja nijesu u punom radnom vremenu ni na neodređeno vrijeme, u rasponu od uobičajenog rada u nepunom radnom vremenu do rada na zahtjev bez zajamčenog radnog vremena.

Radi jačanja socijalne dimenzije Evrope i u okviru uvođenja evropskog stuba socijalnih prava, Komisija je u decembru  2017. predložila inicijativu za transparentne i predvidive uslove  rada u  cilj u proširenja  i modernizacije  postojeće obaveze informisanja svih radnika o njihovim radnim uslovima. U okviru  ove inicijative namjeravaju se uvesti novi minimalni standardi kako bi se svim radnicima, ukljućujuci one s netipičnim ugovorima, osigurala veća predvidivost i jasnoća u pogledu radnih uslova.

Saznajte više informacija  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_hr.htm

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images