Evropska komisija je otvorila konkurs za društvene inovacije u Evropi u 2019. godini, u cilju rješavanje problema plasticnog otpada koji sve više ugrožava zivotnu sredinu i posebno morsku bioraznolikost, ali i zdravlje ljudi.

Komisija stoga traži ideje i projekte kojima se plasticni otpad smanjuje uvodenjem sistemksih promjena na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Projektne ideje treba da budu dovoljno prilagodljive i da se odnose na jednu od oblasti :

smanjivanje korištenja plasticnih proizvoda za jednokratnu upotrebu
recikliranje, ponovna upotreba i prenamjena postojeceg plasticnog otpada
zbrinjavanje akumuliranog plasticnog otpada s odlagališta i iz okoline
mijenjanje potrošackih navika ili maloprodajnih i drugih poslovnih praksi
uvodjenje novih poslovnih modela i optimizacija lanaca snabdijevanja
uvodjenje novih materijala koji su prikladni za kružnu ekonomiju ili
uvodjenje novih materijala koji su održiva alternativna plastici dobijenoj iz fosilnih goriva

Vise inormacija na https://eusic.challenges.org/
Izvor: EUSIC
Slika: Google Images