Novost ovogodišnjeg poziva je prijava projektnih predloga za potprogram Životna sredina u dvije faze, dok prijava projektnih predloga za potprogram Klimatske aktivnosti ostaje kao i do sada – predaja punog projektnog predloga. Za potprogram Životna sredina u prvoj fazi aplikanti ce podnositi concept note od najviše 10 stranica.

Najavljeni rok za predaju koncepta projektnog predloga je 12. juna 2018. Aplikanti koji koji zadovolje kriterijima u prvoj fazi bi će pozvani da podnesu konačan projektni predlog (druga faza).
Za potprogram Klimatske aktivnosti aplikanti podnose puni projektni predlog, a najavljeni rok je septembar 2018.