Evropska komisija najavila otvaranje LIFE poziva za 18. april 2018.

//Evropska komisija najavila otvaranje LIFE poziva za 18. april 2018.

Evropska komisija najavila otvaranje LIFE poziva za 18. april 2018.

Novost ovogodišnjeg poziva je prijava projektnih predloga za potprogram Životna sredina u dvije faze, dok prijava projektnih predloga za potprogram Klimatske aktivnosti ostaje kao i do sada – predaja punog projektnog predloga. Za potprogram Životna sredina u prvoj fazi aplikanti ce podnositi concept note od najviše 10 stranica.

Najavljeni rok za predaju koncepta projektnog predloga je 12. juna 2018. Aplikanti koji koji zadovolje kriterijima u prvoj fazi bi će pozvani da podnesu konačan projektni predlog (druga faza).
Za potprogram Klimatske aktivnosti aplikanti podnose puni projektni predlog, a najavljeni rok je septembar 2018.

2018-04-18T13:54:40+00:00April 17th, 2018|Uncategorized|