Evropska komisija objavila je dva nova dokumenta sa smjernicama za efikasnu realizaciju Akcionog plana za prirodu, ljude i privredu. Novi alati zamišljeni su kao pomoć stručnjacima za planiranje, kreatorima politika i preduzećima pri suočavanju s društvenim i ekonomskim izazovima, a istovremeno štite prirodu u Evropi i doprinose njenom obnavljanju.

U dokumentu o politici EU-a o ekosistemima i uslugama ekosistema u donošenju odluka navedene su brojne prednosti koje omogućava priroda i mogući načini kako ih iskoristiti u kontekstu preduzetničke politike, planiranja i odluka o ulaganju. U dokumentu EU-a o strateškoj plavoj i zelenoj infrastrukturi na nivou EU-a navedeni su dostupni kriteriji kao i instrumenti za finansijsku i tehničku podršku koja može pomoći stručnjacima za planiranje pri integraciji prirodnog pejzaža  u stratešku plavu i zelenu infrastrukturu.

Više informacija ovdje .

 

Izvor: https://ec.europa.eu
Slika: Google Images