U mjesečnom paketu odluka o povredama  propsa,  Evropska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni razliciti sektori i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija razvrstane  su prema području politike. Komisija je, takođe,  zaključila 161 predmet u kojem su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Detaljno na ovdje .

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images