Odlukom Komisije (EU) 2018/517 ,od  21. marta  2018. odbijena je   registracija građanske  inicijative pod nazivom „British friends – stay with us in EU”Britanski prijatelji – ostanite s nama u EU-u, iz tih razloga što  predložena građanska inicijativa očigledno  izlazi iz okvira ovlašćenja  Komisije u pogledu podnošenja predloga pravnog akta Unije u svrhu sprovođenja  Ugovorâ .

Naime, u predmetu predložene inicijative pod nazivom „British friends – stay with us in EU” navodi se da  : „Brexit 2016. nije bio obavezujuci plebiscit, nego samo javni referendum kako bi britanski parlament mogao procijeniti mišljenje britanskog stanovništva u tom trenutku”.

Glavni ciljevi predložene inicijative su: „Naš će cilj biti stvoriti platformu koja će omogućiti svim evropskim građanima da učestvuju u toj inicijativi kako bi doprli do većine britanskih građana (uključujući one koji žive u EU-u i koji su zapravo bili obespravljeni u izvornom referendumu), čime bi se svim britanskim građanima pružila prilika da izraze svoje mišljenje.”

U  preambuli  navedene odluke, Evropska komisija ukazuje  ,,Pravo svake države članice da se povuče iz Evropske unije sadržano je u članu 50. stav 1. UEU-a i prema njemu svaka država članica može donijeti odluku o povlačenju iz Unije u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Takođe, Evropska komisija ukazuje da ,,Iako Evropska komisija izražava žaljenje zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Evropske unije, kao što je 24. juna 2016. izjavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zajedno s predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom, predsjednikom Evropskog  savjeta Donaldom Tuskom i predsjedavajucim  Savjeta  Evropske unije Markom Rutteom , u Ugovorima ne postoji pravna osnova koja bi omogućila donošenje pravnog akta koji se odnosi na postupak donošenja odluka u državi članici u vezi s obavještenjem te države članice da se namjerava povući iz Unije na osnovu  člana 50. UEU-a. ”

Iz navedenih razloga, Komisija je odlučila da odbije registraciju  predložene građanska inicijativa pod nazivom „British friends – stay with us in EU”  budući da očigledno  izlazi iz okvira ovlašćenja  Komisije u pogledu podnošenja predloga pravnog akta Unije.

Evropske građanske inicijative uvedene su Ugovorom iz Lisabona te su u aprilu 2012., nakon stupanja na snagu Uredbe o građanskoj inicijativi, kojom se sprovode odredbe iz Ugovora, pokrenute kao instrument  pomoću kojeg građani mogu uticati na politički program.

Ako evropsku građansku inicijativu, nakon njene službene registracije, podrži najmanje milion građana iz barem četvrtine država članica EU-a, oni tada mogu pozvati Evropsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima za to ima ovlašćenja.

Uredbom o građanskoj inicijativi predviđeni su sljedeći uslovi prihvatljivosti: da predložene mjere očigledno  ne izlaze iz okvira ovlašćenja Komisije za podnošenje predloga pravnog akta, da nijesu uvredljive, isprazne i uznemirujuće te da nijesu u očiglednoj  suprotnosti s vrijednostima Unije.

Cjelovit tekst Odluke dostupan je  ovdje