Evropska komisija je 12. oktobra 2020. odlučila da produži i proširi područje primjene Privremenog okvira za državne pomoći, koji je donesen 19. marta  2020. radi podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa.

Riječ je o Komunikaciji Komisije pod nazivom Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške ekonomiji u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članova 107 i 108  Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita. Naime, svi odjeljci Privremenog okvira produžuje se za šest mjeseci, do 30. juna 2021.,a Odjeljak kojim se omogućava podrška za dokapitalizaciju produžuje se za tri mjeseca, do 30. septembra 2021.

Cilj ovih izmjena je da se državama članicama omogući da u kontekstu krize uzrokovane koronavirusom i uz zaštitu ravnopravnih uslova konkurencije pruže podršku preduzećima, posebno ako se privremeni okvir do sada nije u potpunosti mogao iskoristiti.

Ovom izmjenom uvodi i nova mjera kojom se državama članicama omogućava da podrže preduzeća koja su zbog pandemije koronavirusa tokom prihvatljivog perioda pretrpjela pad prometa od najmanje 30 % u poređenju s istim periodom 2019. Pružanjem podrške tim preduzećima privremenim pokrivanjem dijela njihovih troškova nastoji se spriječiti propadanje njihovog kapitala, održati njihovu poslovnu aktivnost i osigurati im snažnu platformu za oporavak.

Komisija je i prilagodila uslove za mjere dokapitalizacije na osnovu privremenog okvira, posebno za izlazak države iz dokapitalizacije preduzeća u kojima je država bila postojeci akcionar prije dokapitalizacije. Izmjenom se državi omogućava izlazak iz vlasničkog kapitala takvih preduzeća putem nezavisne procjene uz istovremeno obnavljanje udjela koji je imala prije dokapitalizacije i zadržavanje zaštitnih mjera radi očuvanja  efikasne konkurencije na jedinstvenom tržištu.

Kontekst

Evropska komisija je u skladu s članom 107 stav 3 tačka (b) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije 19. marta 2020. donijela novi Privremeni okvir za podršku  ekonomiji  u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremeni okvir prvi je put izmijenjen 3. aprila 2020., čime su povećane mogućnosti za državnu podršku istraživanju, testiranju i proizvodnji proizvoda bitnih za suzbijanje širenja koronavirusa te za očuvanje radnih mjesta i dalju podrsku ekonomiji .

Dodatno je izmijenjen 8. maja kako bi se uvele mjere dokapitalizacije i kreditiranja podređenim dugom te 29. juna 2020. kako bi se pružila dodatna podrška mikropreduzećima, malim preduzećima i novoosnovanim preduzećima i podstakla privatna ulaganja. Komisija će procijeniti u kojim oblastima bi se pravila o državnoj pomoći mogla dodatno pojednostaviti kako bi se olakšali ciljevi oporavka i do 30. juna 2021. godine preispitati potrebu za daljim produženjem ili prilagođavanjem privremenog okvira.

Integralni tekst Komunikacije dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.340.01.0001.01.HRV&toc=OJ:C:2020:340I:FULL

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu i eur-lex.europa.eu/legal