Komisija je 11. maja 2020. donijela Odluku o uspostavljanju platforme  „Fit for Future”, ekspertsku grupu na visokom nivou koja će Komisiji pomoći da pojednostavi postojeće zakone EU-a i smanji administrativno opterećenje za građane i preduzeća.

Platforma „Fit for Future” – koja će se sastojati od dvije grupe,  grupe predstavnika vladâ i grupe predstavnika zainterosavih strana  – okupiće predstavnike nacionalnih, regionalnih i lokalnih nivoa  iz država članica te predstavnike Odbora regija, Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora i grupe zainteresovanih strana  s praktičnim stručnim znanjem iz raznih oblasti politika.

Komisija je istovremeno objavila i poziv za podnošenje prijava za odabir stručnjake buduće članove grupe zainteresovanih strana  u okviru platforme „Fit for Future“, koji posjeduju  stručno znanje u oblasti  sprovođenja zakonodavstva EU i  koji će moći da  zastupaju  zajedničke interese raznih organizacija učesnika u svojoj oblasti. Zastupaće preduzeća, posebno mala i srednja, socijalne partnere i organizacije civilnog društva s neposrednim iskustvom u sprovođenju  zakonodavstva Unije.

Prijave se mogu podnositi do 19. juna 2020.

U okviru svog Programa za primjerenost i efikasnost  propisa (REFIT) Komisija se obvezala da  pojednostavi pravo EU-a i smanji nepotrebne troškove. S obzirom na nove trendove i izazove, kao što je digitalizacija, važno je obezbijediti  da zakonodavstvo EU-a i njegovi ciljevi i dalje budu relevantni. Zakoni EU  trebali bi  da pruže maksimalne koristi građanima i preduzećima, posobno malim i srednjim preduzećima.

Kad ta platforma započne s radom, šira javnost i zainteresovane strane  moći će doprinositi njenom radu na smanjenju opterećenja i pojednostavnjenju zakonodavstva. Pored toga, građani i zainteresovane strane mogu dijeliti svoje stavove o postojećim zakonima i davati predloge za nove politike EU putem portala „Izrazite svoje mišljenje“.

Ova odluka se primjenjuje do 31. oktobra 2025.

Odluka o  uspostavljanju platforme „Fit za budućnost” dostupna ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.163.01.0003.01.HRV&toc=OJ:C:2020:163:FULL

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal