Evropska komisija pozvala države članice da izgrade konkurentnije i dinamičnije tržište profesionalnih  usluga

Komisija je 9. jula 2021. godine, predstavila ažurirane preporuke za reforme propisa u sedam profesionalnih  poslovnih usluga  s velikim potencijalom za rast, inoviranje i otvaranje novih radnih mjesta:

  • uslugama arhitekata,
  • inženjera,
  • advokata,
  • računovođa,
  • savjetnika za patente,
  • posrednika u prometu nekretnina i
  • turističkih vodiča.

Preporuke se odnose na nacionalne propise o pristupu tim uslugama i njihovom pružanju.

Regulacija profesionalnih usluga zajednička je nadležnost država čanica i Evropske unije, te je stoga  potrebno zajedničko djelovanje  kako bi se propisi prilagodili svrsi, saopštila je Evropska komisija.

Komisija je ukazala da bi ciljane i djelotvorne strukturne reforme bile  korisne u evropskim industrijskim sektorima pogođenim pandemijom, jer bi pogodovale nastajanju otvorenijeg poslovnog okruženja -bolji izbor, bolje cijene i dostupnost usluga za korisnike i industriju.

Poslovne usluge, od kojih su  mnoge regulisane profesionalne usluge, čine oko 13 % dodane vrijednosti EU i oko 14 % radnih mjesta. Ti sektori pružaju ključne proizvode i usluge za sve industrije i neophodni su za funkcionisanje evropske ekonomije .

Prema informacijama koje su države članice dale u regulisanoj bazi podataka o profesijama, postoji skoro 6 000 regulisanih profesija širom EU, čiji broj se  razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Usvojena Komunikacija i preporuke dio su plana Evropske komisije da se evropsko jedinstveno tržište usluga bolje integriše i postane konkurentnije i dinamičnije, u skladu s novom Industrijskom strategijom iz 2020. godine, objavila je, pored ostalog, Evropska  komisija .

Više informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_3404

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu