Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018.

//Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018.

Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018.

Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018.

U govoru o stanju Unije predsjednik Juncker ponovio je da bankarska unija može funkcionisati samo ako smanjenje rizika ide ruku pod ruku s podjelom rizika.

Komisija je već predložila mjere za dodatno smanjenje rizika i bolje upravljanje rizikom u bankama I predstavila opsežan paket mjera za smanjenje rizika s izmjenama zakonodavstva u oblasti bankarstva.

Kad je riječ o podjeli rizika, Komisija iznosi određene predloge za olakšavanje rada Evropskog parlamenta i Savjeta  na uspostavljanju evropskog sistema osiguranja depozita (EDIS), kojim bi se depoziti građana u bankarskoj uniji osigurali na centralnom nivou , što je ključan element bankarske unije koji nedostaje.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_hr.htm

2017-10-25T16:10:36+00:00October 25th, 2017|Novo|