Evropska komisija predlaže smanjenje troškova korišćenja tržišta kapitala za  mala i srednja preduzeća

//Evropska komisija predlaže smanjenje troškova korišćenja tržišta kapitala za  mala i srednja preduzeća

Evropska komisija predlaže smanjenje troškova korišćenja tržišta kapitala za  mala i srednja preduzeća

Komisija je  25. maja 2018.  predložila nova pravila kako bi malim i srednjim preduzećima (MSP-ovima) omogućila bolji pristup finansiranju na javnim tržištima.

Ova inicijativa, koja je dio EU-ova programa unije tržišta kapitala, trebala bi pomoći preduzećima iz EU-a da lakše i povoljnije dođu do tržišnog finansiranja kako bi se mogla širiti.

Prošitajte  više  u saopšenju za javnost ovdje.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images

2018-06-03T14:54:45+00:00May 29th, 2018|Uncategorized|